fbpx
Başvuru için gerekli belgeler2018-12-21T16:28:44+00:00

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu

2. Niyet Mektubu

• KOBİ Güçlendirme ve Destek Programına başvurmadaki motivasyonunuz nedir?

• İşletmeniz hangi ürün ya da hizmet üzerine çalışıyor?

• İşletmenizin ölçeğini büyütmek için hedefleriniz nelerdir?

• Ürün veya hizmetlerinizin ihracat potansiyeli nedir?

• Sizin için potansiyel pazarlar hangi ülkeler ve sektörlerdedir?

• Bu potansiyel pazarlara giriş için hedeflediğiniz adımlar ve ihtiyaç duyduğunuz destek alanları nelerdir?

3. İşletme Kuruluş Belgeleri

• Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi kuruluş ilanı

• Vergi levhası

• Ticaret Odası / Sanayi Odası / Ticaret ve Sanayi Odası / Esnaf Odası kayıt belgesi

• Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt belgesi

4. Patent/Faydalı Model Belgesi

• Patent/faydalı model belgesi ya da Türk Patent Enstitüsü Evrak Kayıt Birimi tarafından alındı onaylı başvuru dilekçesinin sureti vb.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınması Gereken Belgeler

• İşletmede en az 5 personelin istihdam edildiğini doğrulayan SGK Sigortalı Hizmet Listesi

• Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak SGK borcu yoktur yazısı

6. Vergi Borcu Yoktur Yazısı

• İşletmenin kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı

başvuru formunu indirin